Ataskaitos

Informacija atnaujinta2020-12-27
  
Paramos likutis:-138.40
Gauta parama viso:0
  Gyvūnams 
  Vaikams 
  Senjorams 
  Neįgaliesiems 
  Nenurodyta paskirtis 
Panaudota parama-138.40
 Gyvūnams 
  Vaikams 
  Senjorams 
   Neįgaliesiems 
  Administracinės*-138.40

* Administracinės – tai yra patirtos išlaidos įstaigos steigimui, internetinio puslapio kūrimui ir palaikimui, kuras ir pan. Išlaidos kurios negali būti priskirtos konkrečiai grupei, bet buvo būtinos norint suteikti pagalbą vienai iš grupių.